Omdat sporten gezond is en moet blijven...

Enquête patiënttevredenheid

Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de podotherapeutische behandeling te meten zoals deze door (ouders van) patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter worden afgestemd op uw wensen. 

Het kost u ongeveer 5 minuten om de vragenlijst in te vullen. Bij iedere vraag willen wij u verzoeken een cijfer te selecteren tussen de 1 en 10. Waarbij 1 het laagste cijfer is en 10 de hoogste waardering aangeeft.

Het kan zijn dat u het gevoel heeft dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u een bepaald aspect niet heeft ondervonden. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’. De vragenlijst wordt anoniem verwerkt.

  

Uw afspraak

1. Wilt u aangeven wat van toepassing is?

Dit is mijn eerste bezoek aan de praktijk. Ik heb de praktijk al eerder bezocht. Ik kom zolen of een orthese ophalen.

2. Op welke lokatie bent u geweest?

3. Hoe beoordeelt u de telefonische bereikbaarheid van de praktijk?

4. Hoe beoordeelt u de electronische bereikbaarheid van de praktijk?

5. Hoe beoordeelt u de fysieke bereikbaarheid van de praktijk?

6. Wat vindt u van de toegankelijkheid van het gebouw / praktijk?

7. Wat vindt u van de inrichting en hygiëne van wachtkamer / toilet?

     

Uw behandeling

         

8. Hoe heeft u de inrichting en hygiëne van de praktijkruimte ervaren?

9. Wie is uw behandelaar geweest?

10. Heeft uw podotherapeut uw klachten goed begrepen?

11. Heeft u het onderzoek als deskundig en zorgvuldig ervaren?

12. Heeft uw podotherapeut de diagnose en behandelmogelijkheden helder besproken?

13. Hoe beoordeelt u de vakbekwaamheid van uw podotherapeut in het algemeen?

14. Hoe zou u de bejegening van uw podotherapeut in zijn algemeen beoordelen?

15. Heeft u het gevoel dat er in zijn geheel zorgvuldig met uw privacy is omgegaan?

16. Hoe tevreden bent u over de behandeling en de vermindering van klachten?

     

Uw tevredenheid in zijn geheel

          

17. Hoe zou de praktijk en diens behandelaar(s) in zijn geheel beoordelen?

Uw opmerkingen          

Indien u meer feedback heeft, schrijf het hier op. Wij vernemen het graag.

Let op: Controleert u a.u.b. de gegevens op juistheid voor u het formulier verzendt.          

Verificatie

Hoeveel is 3+2?

(Deze vraag stellen wij ter voorkoming van spam.)

*

NVvSP         SCAS

Tell a friend